29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Tứ Đại Lục Trà Trung Hoa

2.550.000

  • Bốn loại trà trà ngon thượng hạng bậc nhất Trung Quốc được ghi dấu bởi lịch sử và lưu truyền đến hiện nay.
  • Bao gồm: Mao Tiêm Tín Dương, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Lư Sơn Vân Vụ.
  • Được chế biến thủ công từ những lá trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn.