29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Tường Long Chí Tôn

3.250.000

Ẩm Tử Sa Tường Long Chí Tôn

  • Dáng ấm: Tường Long
  • Họa tiết:  Miêu kim
  • Chế tác: Thủ công
  • Chất đất: Nguyên khoáng Hắc Nê
  • Dung tích: 350ml
  • Kích thước: Chiều dài 18cm Chiều cao 9cm Đường kính 6,5cm