29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Thuỷ Bình

1.250.000

  • Nghệ nhân: Vương QuẤm Tử Sa Mã Đáo Thành Công nguyên khoáng Hắc Nê, dáng thăng phương với hoa văn độc đáo tinh sảo, tạo nên tác phẩm nghệ thuật đặc sắc tinh tế.ốc Vượng
  • Chất đất: Đại hồng bào
  • Xuất nước: Cầu
  • Dung tích: 200 ml