29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội
Danh mục:

Ấm Tử Sa Tứ Phương Nhã Vận

2.550.000

  • Ấm Tử Sa Tứ Phương Nhã Vận
  • Nghệ nhân: Mạnh Khánh Lượng
  • Chất đất: Hắc kim sa
  • Xuất nước: 9 lỗ
  • Dung tích: 250 ml