29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội
Danh mục:

Ấm Tử Sa Tùng Thú

1.350.000

  • Ấm Tử Sa Tùng Thú (Độc ẩm)
  • Chất đất: Nguyên khoáng hoàng kim đoạn nê
  • Xuất nước: Cầu
  • Dung tích: 120 ml