102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Ấm Tử Sa Kim Chung

2.150.000

Ấm Tử Sa Kim Chung

  • Nghệ nhân: Triệu Kiều Anh
  • Chất đất: Long Bối Thanh
  • Dung tích: 300ml.
error: Content is protected !!