29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Bát Phương Thuỵ Thú

2.490.000

  • Chất đất: Nguyên khoáng Long Bối Thanh
  • Nghệ Nhân: Lý Chí Cương (Thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật và Thủ công Giang Tô, Thành viên Hiệp hội công nghiệp Tử sa )
  • Xuất Nước : 8 lỗ
  • Kích thước: Ngang 14,7cm; cao 8cm; miệng rộng 5,5cm
  • Dung tích: 280ml.