102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Ấm Tử Sa Hoà Khí Trí Tường

3.250.000

  • Ấm Tử Sa Hoà Khí Trí Tường
  • Nghệ nhân: Lý Lô Xuân
  • Chất đất: Lão Tử Nê
  • Xuất Nước : 9 lỗ
  • Dung tích: 320ml.
error: Content is protected !!