29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Hồng Trà Chính Sơn Tiểu Chủng

1.200.0001.350.000

  • Hồng Trà Chính Sơn Tiểu Chủng được coi là “ông tổ” của Hồng trà truyền thống.
  • Trà Chính Sơn Tiểu Chủng được làm thủ công bởi những bậc thầy trà giàu kinh nghiệm, chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống.
  • Được sản xuất với số lượng hạn chế vào mỗi mùa xuân, Hồng trà Chính sơn tiểu chủng là một loại trà đặc trưng quý hiếm.