29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Mã Đáo Thành Công

2.550.000

  • Dáng ấm: Thăng phương
  • Nghệ nhân: Triệu Kiều Anh
  • Chất đất: Nguyên khoáng Hắc Nê
  • Xuất nước: 9 lỗ
  • Dung tích: 280ml
  • Kích thước: Cao 9,3cm, ngang 16,2, miệng 6cm