29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Kỳ Lân Sung Phúc

1.550.000

Ấm Tử Sa Kỳ Lân Sung Phúc

  • Nghệ nhân: Triệu Xảo Anh
  • Chất đất: Nguyên khoáng lục nê
  • Xuất nước: 7 lỗ
  • Dung tích: 310 ml