29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Long Đản Văn Long

1.550.000

Ấm Tử Sa Long Đản Văn Long

  • Nghệ nhân:  Nhân Tế Cường (Công Nghệ Mỹ Thuật Sư)/强济人
  • Chất đất: Chu Nê
  • Xuất Nước : 9 lỗ
  • Dung tích: 250ml.