29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Tử Sa Hà Đường Nguyệt Sắc Phan Hồ

1.890.000

Tử Sa Hà Đường Nguyệt Sắc Phan Hồ

  • Nghệ nhân: Bành Đông Mai
  • Chất đất: Thiên Thanh Nê
  • Xuất Nước : 9 lỗ
  • Dung tích: 180ml.