29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Tường Long Thụy Lỗ

2.550.000

  • Nghệ Nhân: Triệu Kiều Anh
  • Chất đất: Nguyên Khoáng Cổ Đồng Nê
  • Dung tích: 300ml.
  • Xuất nước: 9 lỗ
  • Phương pháp: Thủ công toàn chế