29/40 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

Ấm Tử Sa Ngọc Hoàn

1.890.000

  • Nghệ nhân: Triệu Kiều Anh
  • Chất đất: Hắc Nê
  • Dung tích: 200ml.