102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Ấm Tử Sa Mai Lan Trúc Cúc

1.350.000

Ấm Tử Sa Mai Lan Trúc Cúc

  • Nghệ nhân: Quan Hải Yến
  • Chất đất: Thiên Thanh Nê
  • Dung tích: 260ml.
error: Content is protected !!