102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Ấm Tử Sa Lục Phương Thanh Ca

2.150.000

Ấm Tử Sa Lục Phương Thanh Ca

  • Chất đất: Thiên Thanh Nê
  • Xuất Nước : 9 lỗ
  • Dung tích: 260ml.
error: Content is protected !!