102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

30.000.000

error: Content is protected !!