102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Đề Thính

9.500.000

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có tay trái cầm như ý châu, tay phải nắm tích trượng với 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Ý nghĩa chính là tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của ngài mang lại cho gia chủ cảm giác an lạc, bình yên.

Ngoài ra Tượng còn mang ý nghĩa sâu xa đó chính là biểu tượng thể hiện tâm địa của mỗi con người. Địa là mặt đất, Tạng là dung chứa. Mặt đất có thể dung chứa vạn vật và tâm của con người cũng vậy. Tâm của con người có thể dung chứa cả cái tiện lẫn cái ác. 

error: Content is protected !!