102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Chuông Kim Cang Cao Cấp

2.200.00025.000.000

Chuông và chùy Kim Cang là pháp khí của Bồ Tát Kim Kang Tát Đỏa với thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú mà tâm chú là: “Om Benza sa to hum” Tiêu trừ nghiệp lực sinh tử và đưa chúng sinh đến giải thoát.

Tương truyền ngài Liên Hoa Sinh cũng đã từng thực hành đàn pháp Kilaya với pháp khí này để thành tựu.

error: Content is protected !!