102 Trần Phú, Hà Đông, HN

Chuỗi Vòng 108 Hạt Bồ Đề

560.000

Trong quan niệm phong thủy, chuỗi vòng 108 hạt có ý nghĩa rất sâu sắc. Con số này còn có mối liên hệ đặc biệt với Phật giáo và tâm linh vũ trụ. Chính vì vậy, chuỗi tràng 108 hạt luôn là lựa chọn hàng đầu của những người có ý định sử dụng vòng tay phong thủy.

Theo lưu truyền, vòng 108 hạt có nguồn gốc từ Ấn Độ và gắn liền với Phật giáo. Chuỗi hạt này được sử dụng đề trì chú, tụng kinh và lần hạt khi đọc bài cầu nguyện để đánh dấu số lần lặp lại. Hiện nay, vòng 108 hạt đã trở nên phổ biến và thoát ra khỏi phạm vi của Phật giáo.

error: Content is protected !!